11.12.2012

Pfleiderers sanering afsluttet

- Efter 2 år med restrukturering er Pfleiderer igen nede på normal gældsbyrde og med 
  tilstrækkelig egenkapital.
- Alle salgsprocesser afsluttet med godt resultat, og Pfleiderer har profitabel kerneforretning i
  Europa.
- Gennemførelsen af insolvensplanen sikrer 3600 arbejdspladser hos Pfleiderers
  virksomhedsgruppe.
- Ophævelse af insolvensperioden forventes inden længe.

Ny eneaktionær er Atlantik S.A., Luxemborg. Som følge af kapitalnedskæring til nul er de gamle aktionærers aktier blevet værdiløse, og børshandlen er derfor også indstillet.

Pfleiderer bliver udstyret med en egenkapital på 165 mio. EUR, og derved skabes der et solidt grundlag for en holdbar og selvstændig finansieringsevne for gruppen.

Hovedsædet for Pfleiderer AG bliver som planlagt i insolvensplanen flyttet fra Neumarkt/Oberpfalz til Düsseldorf. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH, hvor alle aktiviteter for det tyske marked er placeret, forbliver i Neumarkt.

Læs mere her ...
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-28-361317 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer