06.12.2012

Becker inviterer til det 5. designforum!

Hvert andet år inviterer Fritz Becker KG designere til et designforum, hvor de kan komme med deres ideer og få dem præsenteret for kunder på Interzum-messen i Køln. De bedste forslag udvælges, produceres i forholdet 1:1 og udstilles derefter på Beckers messestand. Interzum er verdens største messe for leverandører til møbelindustrien, og finder sted næste gang i 2013.

For at deltage i det 5. designforum skal forslaget være Becker i hænde senest den 11. januar 2013. Som materiale skal der anvendes Beckers formspændte træ, gerne også i kombination med andre materialer. Især polyesterfiber, som Becker også kan omforme nu, kan give nogle interessante muligheder.

Kravet til forslaget er, at det skal kunne produceres industrielt. Se de formelle krav til indsendelse af forslag her / på nedenstående fil.

Ideen bag designforummet er at kunne præsentere fascinerende designforslag for et internationalt fagpublikum. På den måde skabes der en eksklusiv platform for kontakten mellem ambitiøse designere og interesserede producenter.

Fordelene for designerne er, at forslaget bliver præsenteret for beslutningstagere fra konsum-, kontor- og projektmøbelindustrien – enten i form af en prototype eller som dokumentation. Becker sørger for markedsføringen af det 5. designforum, mens designeren får frikort til messen og ikke skal bidrage til markedsføringen. Alle forespørgsler til en designers forslag vil straks blive videregivet. Hvis der er fremstillet en prototype, får designeren den udleveret uden beregning efter messen. Becker udarbejder en dokumentation over alle de modtagne forslag, og dette blad udsendes til de deltagende designere og alle Beckers kunder. Alle rettigheder til forslaget forbliver hos designeren.

Læs mere om polyesterfiber og designforum på www.becker-kg.de.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-28-361323 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer