22.11.2011

Pfleiderer har haft betydelig vækst i omsætning og resultat af primær drift i første halvdel af 2011

- Justeret EBITDA blev forbedret efter seks måneder med 38% til 54,1 mio. euro.
- Europa profiterer i stigende grad på omstruktureringstiltag - bedre kapacitetsudnyttelse gør
det muligt at tilpasse prisen og kompensere for råstofomkostninger
- Østeuropa med høj vækst
- Vækst forventes også for hele 2011

Vesteuropa tegnede sig i 2. kvartal af 2011 for en omsætningstilbagegang på kun 2,0 % fra 202,1 mio. euro til 198,1 mio. euro. EBIT-margenen blev dog fordoblet fra 1,7 % til 3,3 % af omsætningen. Som følge af lukning af værkerne i Ebersdorf, Gschwend og Nidda blev overkapaciteten for så vidt fjernet, og dermed blev der dannet grundlag for tydelige prisforhøjelser i forhold til forrige år. Ved sammenligning af produkter har Pfleiderer observeret en efterspørgselstilbagegang ved ikke belagte produkter med undtagelse fra byggemarkeder. Til gengæld steg afsætningen af belagte produkter til møbelindustrien.

Under den antagelse at den finansielle omstrukturering vil blive gennemført næsten fuldt ud, regnes der allerede i år med et positivt nettoresultat for koncernen.

I 2012 forventer Pfleiderer at fortsætte driften med en yderligere vækst i omsætning, forudsat at de nuværende generelle økonomiske vilkår ikke forværres substantiel, som for eksempel af den skærpede euro-krise.

Læs mere her .
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-16-361292 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer