10.08.2011

Pfleiderers aktionærer godkender kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse

Aktionærerne i Pfleiderer AG har med et flertal på 93,3 % givet deres samtykke til en kapitalnedsættelse og i tilslutning dertil en kapitalforhøjelse på op til 100 mio. euro. Godkendelsen fra aktionærerne var forudsætningen for at kunne omsætte restrukturerings-konceptet, som blev præsenteret i maj.

Den operative restrukturering har allerede opnået vigtige mål. Således blev produktionen på Nidda-værket som bekendt indstillet ultimo juni 2011. Lukningen af værkerne Nidda, Gschwend og Ebersdorf var en del af restruktureringskonceptet for at skære ned på overkapaciteten i markedet og opnå en højere kapacitetsudnyttelse på de øvrige værker.

Dermed holder restruktureringen af koncernen sig fortsat inden for tidsplanen, og vil fortsætte ind i den sidste halvdel af 2011, evt. ind i det første kvartal af 2012.

Læs mere her .
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-18-361380 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer