18.05.2011


Pfleiderer: perfekt forlig med kreditorer


- underskrevet kontrakter til finansiel restrukturering
- planlagt massiv koncern-gældsafvikling på mere end 700 mio. euro
- CEO Hans H. Overdiek: ”Fundamentet er lagt for en solid finansierings- og kapitalramme”

Pfleiderer AG har aftalt de nærmere finansielle omstændigheder vedr. koncernens restrukturering. De dertilhørende kontrakter blev underskrevet af alle kreditorerne. Kontrakternes indhold svarer til de hjørnepunkter, som blev bekendtgjort den 26. april 2011. Dermed befinder koncernens finansielle restrukturering sig fortsat inden for tidsplanen.

Gennem forliget med kreditorerne er fundamentet nu lagt for igen at skaffe virksomheden en solid finansierings- og kapitalramme. Omsætningen af konceptet vil føre til en massiv gældsafvikling, som giver Pfleiderer handlingsspillerum. Vi har nu chancen for at fremskynde restruktureringen af vor koncern og afslutte det med et godt resultat, udtaler CEO Hans H. Overdiek.

Det kræver, at hybridlånekreditorer og aktionærerne samtykker uden forbehold, og det vil Pfleiderer arbejde med fuld kraft på i de kommende uger og måneder. For der er intet alternativ til redningskonceptet for Pfleiderer med dets mere end 5000 ansatte. Omsætning af konceptet er dermed i alle parters interesse.

Det forventes, at omsætningen af restruktureringskonceptet vil vare til langt ind i anden halvdel af 2011 og måske ind i det første kvartal af 2012.

Læs mere her… www.pfleiderer.com
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-34-361312 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer