05.04.2011


Pfleiderer har opnået enighed med banker og hedge funds


Pfleiderer AG har opnået enighed med sine kreditorers forhandlingsudvalg om hjørnepunkterne i den finansielle restrukturering og nyfinansieringen. ”Genopretningspakken” vil føre til en tydelig gældsafvikling og skaber dermed en solid egenkapitalbasis for den videre virksomhedsudvikling. Det forlig som er indgået med forhandlingsudvalget, forventes godkendt af forsamlingen i de pågældende banker og hedge funds i slutningen af marts måned.

Derudover blev der i forliget aftalt, at Pfleiderer AG vil få en yderligere kreditramme på 100 mio. euro fra kreditorerne. Dermed er koncernens finansiering inkl. de nødvendige investeringer under gennemførelsen af den finansielle restrukturering sikret. Fristen for status quo aftalen med kreditinstitutterne, som bl.a. indeholder udsættelse af regelafdrag, blev først sat til 31. marts 2011. Den bliver nu forlænget til 30. april 2011. Derved har overenskomstpartnere tid til kontraktlig gennemførsel af de aftalte hjørnepunkter.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-18-361344 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer