24.02.2010


Pfleiderer placerer kapitalforhøjelse på 10%


Pfleiderer AG har den 4. februar 2010 placeret 5.332.600 nye aktiver til forhøjelse af grund-kapitalen.


Placeringen er foretaget ved kvalificerede institutionelle investorer i ind- og udland ved en fremskyndet book-building-procedure, hvilket udelukkede aktionærers tegningsret.


Dette indbragte Pfleiderer en bruttoemissionsindtægt på 34,7 mio. euro, og derved forstærkes Pfleiderers stabilitet yderligere. Pfleiderer ser sig derfor godt rustet til også at klare et eventuelt svagt marked i 2010.


Læs mere…. www.pfleiderer.com
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-18-361392 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer