09.12.2009


Pfleiderer 3. kvartalsregnskab 2009


Pfleiderer kan spore en bedre markedssituation med stigende kapacitetsbelægning. Det åbner op for mulighed for moderate prisstigninger. Desuden er der opnået forlig vedr. hjørnepunkter i dialogen med bankerne.


- omsætningen i de første ni måneder i 2009 er faldet med 23,2 % til 1 milliard euro.
- EBITDA nedadgående med 41 % til 105,5 mio. euro, EBITDA-margin ligger ved 10,2 %.
- Østeuropa i kraftig vækst i tredje kvartal, Nordamerika-forretningen stadig stabil.
- første rekreationstendenser i Vesteuropa, strukturelle omkostninger skal tilpasses svarende
til markedsforholdene.

For tredje kvartal har Pfleiderer kunnet konstatere øget salg, især i Øst- og Vesteuropa. Denne stigning er kraftigere end sæsonmæssigt og tyder på en generel tiltaget efterspørgsel. Pfleiderer går ud fra, at denne rekreationstendens også fortsætter ind i 2010.


Egenkapitalkvoten er faldet fra 37,7 % til 34,7 %.

I dag beskæftiger Pfleiderer-koncernen i alt 5.636 medarbejdere (sidste år 5.926 personer), heraf 3.166 i udlandet.

Læs mere… www.pfleiderer.com
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-18-361294 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer