Positivt forretningsforløb i år 2005 og de første 5 måneder af 2006
 
13. juni 2006
 
Pfleiderer bekræfter målsætning for omsætning og resultat for 2006, og opstart af spånpladeværk i Rusland stilles i udsigt fra juli 2006.
 
På den netop afholdte generalforsamling i München, fremlagde bestyrelsen i Pfleiderer AG et meget positivt regnskab for regnskabsåret 2005 og de første 5 måneder af det indeværende regnskabsår, hvor de målsatte tal for omsætning og resultat for 2006 samtidigt blev bekræftet.
 
I sin tale til de ca. 650 aktionærer og gæster udtalte Hans H. Overdiek, formand for Pfleiderer AG’s bestyrelse, at overtagelsen i december 2005 og integrationen af Kunz aktiverne indenfor træbaserede produkter med de berettede tal skrider godt fremad.
 
De videre strategiske udviklingslinier i Pfleiderer AG er klart defineret, påpegede Hr. Overdiek:
 
  1. I Vesteuropa gælder det om at forbedre markeds- og konkurrencepositionen yderligere, gennem stigende effektivisering konsekvent at udnytte det bestående synergipotentiale og fortsat at forbedre overskuddet. Derudover er det et erklæret mål at overtage en egnet producent i europæiske laminatgulv-industri, som er kendetegnet ved høj vækst og god indtjening, og som i øjeblikket er under konsolideringspres.
  2. I Østeuropa sigter Pfleiderer mod, som etableret udbyder af træbaserede produkter at styrke den dynamiske udvikling indenfor dette vækstområde yderligere. En milesten er således opstarten af spånpladeproduktionen i Rusland i juli. Ligeledes betyder den planlagte opstart af MDF i Grajewo i Polen i 2007 en udvidelse af Pfleiderers portefølje. Samtidigt blev planlægning af nye fabrikker indenfor produktion af såvel plader som laminatgulv i de kommende år bekendtgjordt.
  3. I Nordamerika er det en erklæret strategi at stabilisere og videreudvikle de omstrukturerede aktiviteter indenfor træbaserede produkter. Her er det centrale punkt aktiviteterne indenfor Flooring med en planlagt ny fabrik i det sydlige USA.
 
 
Ultimo maj 2006 er omsætningen på ca. 558 mio. euro (sidste år 314,8 mio. euro) EBITDA i den nuværende drift er med 68,2 mio. euro steget til mere end det dobbelte (sidste år 33,9 mio. euro). Resultat før skat EBT steg iberegnet gevinst på salg af track system til 72,7 mio. euro – deraf kommer 12 mio. euro fra igangværende drift. Dette svarer til en stigning på 1/3 i forhold til sidste år.
 
Ledelsen bekræftede, på baggrund af den positive udvikling, målsætningen for 2006, hvor der med en omsætning på ca. 1,4 mia. euro forventes en EBITDA på 200 mio. euro. Dette svarer til en EBITDA-margen på gennemsnitlig 14,3 % i 2006. Gennem vækst og yderligere erhvervelser skulle det være muligt at opnå en EBITDA-målsætning på 16 % på længere sigt.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-26-361318 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer