Godt udgangspunkt for fortsat vækst
 
29. marts 2006
 
Pfleiderer AG bestyrker positiv forventning til forretnings år 2006
 
Ved fremlæggelse af Pfleiderer Koncernens regnskab for 2005 har ledelsen bestyrket den positive målsætning for 2006. Efter et godt forretningsforløb blev de budgetterede tal for 2005 igen klart overgået. Koncernens omsætning steg til 830,5 mio. euro inkl. udbyttet fra Kunz Gruppen, som først blev konsolideret i december. Omsætningen ligger således klart over tallene fra året før (766,9 mio. euro). Den vedvarende positive udvikling indenfor Pfleiderer koncernens kerneområde, træbaserede produkter, genspejler sig også i resultat før renter, skat og afskrivninger. Sammenlignet med året før steg EBITDA med 31,2 % og ligger med 100,6 mio. euro klart over budgettet. Ligeledes steg EBITDA-margen i koncernen til 12,1 % Den strategiske omlægning af Pfleiderer koncernen til en fokuseret og verdensomspændende producent af træbaserede produkter med fabrikker i Vesteuropa, Nordamerika og Østeuropa er stort set afsluttet. Koncernen forventer fortsat positiv udvikling i 2006. Ledelsen bestyrker hermed målsætningen for 2006 om en omsætning på 1,4 mia. euro og et EBITDA på mindst 200 mio. euro. Dermed tilstræbes en EBITDA-margen på 14,3 %.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-18-361373 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer