27. marts 2006
 
Direktion og bestyrelse i Pfleiderer AG har fastlagt detaljer i forbindelse med påtænkt kapitalforhøjelse
 
Den 27.03.06 har ledelsen besluttet at hæve grundkapitalen i Pfleiderer AG med € 27.241.216 fordelt på 10.641.100 aktier.
 
Tilbudet er planlagt til offentliggørelse den 28. marts 2006. Købsfristen på 2 uger begynder formodentligt den 29. marts og slutter den 11. april 2006. Ved kapitalforhøjelsen tilføres firmaet brutto ca. 205,4 mio. euro. De nye aktier er planlagt indbefattet i den bestående prisansættelse den 12. april 2006.
 
Kapitalforhøjelsen har til formål at forbedre både egenkapitalbasis og finansieringsstrukturen til fortsat udbygning af aktiviteterne indenfor området træbaserede produkter samt at forbedre den operative handlekraft.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-18-361351 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer