30. november 2005

Vellykket afslutning på Kunz- overtagelse

Kontraktforholdene i forbindelse med Pfleiderer AG’s overtagelse af Kunz-aktiviteterne indenfor træbaserede produkter er nu fuldbyrdet.
 
Prisen for alle aktier med økonomisk virkning fra 1. januar 2005 andrager ca. 192 mio. euro (incl. minoritetsandelen i Kunz-gruppens MDF-Værk i Baruth).
 
Overtagelsen af Kunz-Gruppens aktiviteter indenfor træbaserede produkter giver afgørende chancer for ny vækst, styrkelse af indtægtsmuligheder og forbedring af den internationale markedsposition.
 
Med 8 fabrikker af Kunz-Gruppens datterselskaber i Canada og USA, hvor Uniboard allerede er et stærkt varemærke og integreret udbyder af laminatgulve, bliver Pfleiderer AG en førende udbyder af træbaserede produkter i Nordamerika og indtræder – foruden Vesteuropa og Østeuropa – som endnu et vigtigt varemærke i konkurrencen på verdensplan.
 
For bestyrelsesformand i Pfleiderer AG, Hans H. Overdiek, betyder overtagelsen et væsentligt skridt på vejen til ny vækst med nye produkter i nye markeder og samtidig en styrkelse af indtjeningsmulighederne i Pfeiderer koncernen. Øgede indtjeningsmuligheder med baggrund i den vedvarende styrkelse af selskabsværdien har højeste prioritet for aktionærerne. ”Med transaktions afslutningen er der skabt ideelle grundlag for, med målsatte investeringer, at udbygge det vækst- og indtjeningsstærke engagement i flooring-området i de kommende år. Med det nyerhvervede produktions- og handels- Know-how kan man imidlertid også udnytte vækstmuligheder i andre regioner som f.eks. Østeuropa”, udtaler Hans H. Overdiek.
 
I Tyskland udvides produktudbudet således i Pfleiderer koncernens bestående 5 fabrikker med de tilkomne 3 fabrikker fra Kunz-Gruppen. Specielt det kapacitetsstærke MDF-værk i Baruth afrunder Pfleiderers produktportefølje. Nye kunder i møbel- og byggeindustrien vil modtage spånplader fra det moderne spånplade-værk i Ebersdorf.
 
Efter sammenlægning af aktiviteterne fra begge virksomheder under Pfleiderer Holzwerkstoffes tag tilstræber Pfleiderer AG en omsætning på 1,4 mia. euro indenfor kerneområdet træbaserede produkter i 2006 og et resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) på over 200 mio. euro. Pfleiderer har hermed positioneret sig på verdens TOP 5 blandt producenter af træbaserede produkter.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-30-361325 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer