13. oktober 2005
 
Pfleiderer og Kunz opnår enighed
 
Pfleiderer AG kunne i dag afslutte forhandlingerne efter at have tilpasset betingelserne for overtagelse af Kunz Gruppen. Udskydelse af forhandlingerne skyldtes, at Kunz Gruppen har indledt en rekunstruering af spånplade-aktiviteterne i Nordamerika, og med de forbundne udgifter hermed er parterne enedes om en reduktion af købsprisen på 20 mio euro. Prisen for alle købte aktier andrager ca. 192 mio. euro (incl. minoritetsandelen i Kunz Gruppens MDF-Værk i Baruth) Overtagelsen af Bank- og leasingaftalerne, som Pfleiderer Ag overtog 31.12.2004 på ca. 267 mio euro forbliver uændrede. En ændringsaftale i overensstemmelse hermed blev underskrevet d.d. Begge parter tilstræber en fuldført transaktion i 4. kvartal 2005.
 
I betragtning af den ændrede tidsplan har bestyrelsen for Pfleiderer Ag besluttet, at der i regnskabsåret 2005 ikke skal gennemføres en kapitalforhøjelse. Beslutningen om en kapitalforhøjelse bliver endelig truffet i 2006.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-12-361288 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer