11. november 2004

Pfleiderer overtager MDF produktion fra Hornitex

Pfleiderer AG overtager gennem datterselskaber MDF-værket, Hornitex Werke Nidda Kunststoff- und Holzwerkstoffplatten GmbH & Co. KG, antagelig med virkning fra 15. november 2004.
Overtagelsen sker i form af en såkaldt ”overdragelses sanering”. Pfleiderer erhverver hermed formueaktiverne i ”Werk Nidda” (”Asset deal”). Kontrakten blev underskrevet 10. november 2004 med forbehold for kreditorgruppens godkendelse.

Med overtagelsen af MDF-plade produktionen udvider Pfleiderer Holzwerkstoffe sit produkt- portefølje og er nu i stand til at tilbyde sine kunder MDF plader fra egen produktion. På fabrikken i Nidda med 180 medarbejdere bliver der på årsbasis produceret ca. 130.000 m³.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-13-361362 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer