12. oktober 2004-10-13


Pfleiderer Holzwerkstoffe ekspanderer:


Pfleiderer bygger MDF/HDF værk
  • Produktprogrammet udvides til at omfatte MDF og HDF i eget regi
  • Investeringsvolumen ca. 100 mio. euro
Pfleiderer har netop besluttet bygning af MDF/HDF værk med en samlet investeringsramme på ca. 100 mio. euro foruden mulige skattefordele og investeringstilskud. Beslutningen skal forinden godkendes af bestyrelsen.

I øjeblikket undersøges forskellige placeringer med hensyn til omkostningsfordele. Man går ved beslutningen ud fra en 2-årig planlægnings- og byggefase, så værket står produktionsklar ved slutningen af 2006.

Hermed udvider Pfleiderer programmet med MDF og HDF til møbel- og parketindustrien fra egen produktion for at imødekomme den stigende efterspørgsel.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-19-361341 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer