01.09.2004
 
Pfleiderer investerer i værk Arnsberg
  • Investeringsramme € 4 mio. optimerer processer og sikrer værkets beståen.
  • Tilpasning af ressourcer fortsættes.

Pfleiderer Holzwerkstoffe har besluttet en investeringsramme på ca. € 2,8 mio. i de tekniske anlæg med henblik på optimering af de logistiske processer i laminatproduktionen. En optimeret produktions-planlægning og –styring skal føre til betydeligt kortere leveringstider.

Det er ikke kun målet at Pfleiderer Holzwerkstoffe som partner for køkken- og møbelindustri samt forhandlere opnår konkurrencefordele og markedsandele ved hjælp af øget service, men at der også opnås forbedret økonomi i den vanskelige branche.

De resterende € 1,2 mio. falder på et optimeringsprojekt for indføring af et produktions- og styringssystem. Systemet skal styre den logistiske produktionskæde fra ordremodtagelsen via produktions-planlægning og –styring til forsendelse.

Produktionen bliver således mere anskuelig og kunder kan altid informeres om en given ordres status. Optimeret materiale-flow og større planlægningssikkerhed skal sikre kortere gennemløbstider, større sikkerhed i planlægningen og i sidste ende præcis levering.
Det er planen at systemet efter forventet succesfuld indføring i værk Arnsberg i juni 2005 også skal indføres i de øvrige værker i Pfleiderer Holzwerkstoffe.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-32-361314 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer