12.06.2013
 
Nordic Swan: Pfleiderer certificeret som den første tyske producent af træbaseret materiale
 
Pfleiderer er den første producent af træbaseret materiale i Tyskland, som nu må anvende det officielle ”Svane”-miljømærke, som er meget respekteret især i de nordiske lande. Mærket er dog også kendt verden over som et pålideligt tegn på, at et selskab driver forretning på en eksemplarisk bæredygtigt og miljøvenlig måde.  Auditten hvor de uafhængige eksperter kontrollerede, om de høje krav fra den nordiske miljømærkning blev opfyldt, blev foretaget på den komplette værdiskabelseskæde af StyleBoard MDF CARB2 – og blev bestået uden besvær.
 
Træ fra bæredygtigt forvaltede skove – ”en selvfølge for Pfleiderer”
For at Svane-mærket må anvendes for træbaseret materialer, skal det kunne verificeres, at det anvendte træ kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, hvilket allerede er en selvfølge for Pfleiderer. Alle dets produktionssteder er FSC-certificerede, og de tyske værker må også anvende PEFC-mærket. Desuden er alle Pfleiderer-værker i Tyskland samt de fleste i Polen også certificeret i henhold til den internationale miljøforvaltningsstandard ISO 14011, som specificerer anerkendte krav globalt til miljøledelsessystemet.
 
Power-varme kraftvarmeproduktion sparer el og reducere emissioner til et minimum
Alvhild Hedstein, direktør for Nordisk Miljømærkning, blev også meget imponeret over de høje standarder på Pfleiderer. I en pressemeddelelse nævner instituttet power-varme kraftvarmeproduktionen i Baruth som et enestående eksempel: ”Dette højeffektive anlæg genererer energi fra støvet fra panelproduktionen, som derefter strømmer tilbage i produktionsprocessen i form af procesvarme”. Så Pfleiderer GmbH beskytter miljøet på to måder: Den bruger væsentlig mindre energi og nedsætter emissioner til et minimum.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-14-361365 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer