19.06.2013
 
Pfleiderer producerer særdeles energieffektivt i Tyskland
 
- Alle fem tyske værker certificeres efter den internationale norm ISO 50001
- Træværkskoncernen fastsætter standarder for bæredygtig drift

Pfleiderer-gruppen har fastsat standarder for bæredygtig drift, da trævareproducenten er blevet certificeret efter norm DIN EN ISO 50001 fra TÜV Süd, som dermed bekræfter, at værkerne i Neumarkt, Gütersloh, Baruth, Arnsberg og Leutkirch under BC West råder over et effektivt energimanagementsystem. Totrins auditprocessen blev begyndt allerede for 12 mdr. siden og blev afsluttet i maj her i år.

DIN EN ISO 50001 er den aktuelle globale norm for energimanagementsystemer og trådte i kraft i 2011. Ved en systematisk registrering og vurdering af den anvendte energi, energimængde og energieffektivitet sikrer man, at emissioner forringes, at resurser skånes, og at omkostninger sænkes.

Selve registreringen og vurderingen er alene pga. den påkrævede mængde af data en meget kompleks proces. Da forberedelserne i det forgangne år samtidig måtte ske parallel med den strategiske tilpasning for BC West (Business Center Westeuropa), blev certificeringen noget af en kraftanstrengelse for alle de involverede. Desto mere glæder Pfleiderer sig over, at det er lykkes – og endda med succes.

© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-17-361343 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer