23.07.2015

Foreløbige halvårstal viser vækst hos Pfleiderer

•  Pfleiderer-gruppens omsætning stiger med 2,3% til 497,5 mio.  EUR
•  Justeret EBITDA stiger med 10,2% til 64,5 mio. EUR
•  Begge forretningsregioner Vest- og Østeuropa har opnået god vækst, især stærk efter-
    spørgsel i Tyskland
•  Omsætningen for forretningsområde Core West (Vesteuropa) vokser med 3,5% til 326,2
    mio. EUR, Core East (Østeuropa) med 2,0% til 190,0 mio. EUR
•  Justeret EBITDA for forretningsområde Core West vokser med 8,2 % til 37,5 mio. EUR, Core
    East med 13,3% til 27 mio. EUR
•   Forventet investeringer på omkring 40 mio. EUR for året 2015
•   Bygning af en moderne arbejdsplade- og elementpresse af høj kvalitet hos Pfleiderer
    Prospan S.A. i Wieruszow, Polen, for at styrke positionen indenfor kvalitetsområdet
•   „One Pfleiderer“: Fuldstændig integration af Pfleiderer Grajewo S.A. og Pfleiderer GmbH
•   Købspris for Pfleiderer GmbH bliver bestemt af markedsbetinget prisbestemmelses-
     mekanisme fra kapitalforhøjelsen
•   Pfleiderer Grajewo S.A. har besluttet, at forholdet til den relative 100%
    virksomhedsvurdering, som i købekontrakten fastsættes til over 100% af Pfleiderer GmbHs
    andele, vil udgøre 56,95% Core West og 43,05% Core East.
•   Indtægterne fra kapitalforhøjelsen bliver primært brugt til at finansiere købet af 100% af
    aktierne i Pfleiderer GmbH gennem Pfleiderer Grajewo S.A., til at dække udgifter ved
    omstrukturering af Pfleiderer-gruppen så som til at nedbringe gælden i den integrerede
    virksomhed efter afslutningen  af transaktionen til en gældskvote på 1,5x til 2x nettogæld /
    justeret EBITDA ved årets udgang (afhængigt af bookbuilding-processen og andre faktorer).

Den 30. juni 2015 annoncerede direktionen og bestyrelsen i Pfleiderer Grajewo SA, at der var optaget forhandlinger om fuld integration af Core East og Core West. Pfleiderer-gruppen er af den opfattelse, at en fuld integration er det næste logiske skridt i dens udvikling, som har til formål at gøre ”One Pfleiderer” til en førende europæisk producent af træprodukter med vægt på produkter af høj kvalitet i attraktive europæiske markeder og vækstregioner. Selskabet stræber efter synergier på op til 30 mio. EUR om året ved udgangen af 2018. Dette bør kunne opnås ved at strømline processer, fælles salg, centraliseret indkøb, forbedret kapacitetsudnyttelse, produkt- harmonisering, en konsekvent mærkepolitik og andre foranstaltninger. Idet regionale kompetencer kombineres, kan ”One Pfleiderer” reducere omkostningerne langs forsyningskæden og dermed forbedre marginer og den finansielle styrke af gruppen.

I juni godkendte Pfleiderer Grajewo S.A. bygning af en ny arbejdsplade- og elementpresser hos datterselskabet Pfleiderer Prospan S.A. i Wieruszow, Polen. Man regner med, at det nye anlæg står færdig senest december 2015. Det forventes, at anlægget vil reducere produktionsomkost-ninger samt muliggøre fremstilling af innovative produkter til indretning og møbeldesign. Samlet set planlægger Pfleiderer-gruppen investeringer på omkring 40 mio. EUR i Tyskland og Polen.

 

 

 

© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-19-361348 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer