27.07.2015

Aktionærerne i Pfleiderer Grajewo S.A. godkender kapitalforhøjelse til finansieringen af den fulde integration med Pfleiderer GmbH

Pfleiderer GmbH er i dag den 27. juli blevet informeret om, at aktionærerne i Pfleiderer Grajewo S.A. på en ekstraordinær generalforsamling har givet samtykke til en kapitalforhøjelse gennem udstedelse af op til 40 mio. nye aktier til finansiering af den fulde integration af Pfleiderer Grajewo S.A. og Pfleiderer GmbH.
 
Transaktionen skal struktureres som en omvendt overtagelse af Pfleiderer GmbH gennem Pfleiderer Grajewo S.A.. Ud over at finansiere købet af Pfleiderer GmbH planlægger Pfleiderer Grajewo S.A. at nedbringe sin gæld efter afslutningen af transaktionen til en gældskvote på 1,5x til 2x nettogælden / justeret EBITDA. Opnåelse af dette mål er dog afhængig af resultaterne fra bookbuilding-processen samt andre faktorer og usikkerheder.
© Design-Line DanmarkLicensed by Peter Ellemose a/s  V.5.6-27-361320 
Willkommen Welcome Introduction Vorstellung Introduktion Agencies Vertretungen Agenturer Programm Program Produkter Nyhedsbreve Messer